Ανακοινώσεις

Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειος βρίσκονται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Πρόκειται για δύο περιοχές που δεν έπαψαν ποτέ να απασχολούν την ιστορία, αλλά και την επικαιρότητα. Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις η Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές 'Θουκυδίδης' του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: Ελλάδα και Αίγυπτος σε μία εύθραυστη περιφέρεια: πολιτική και στρατηγική.

Έλληνες και Αιγύπτιοι πανεπιστημιακοί θα επιχειρήσουν μία ολική προσέγγιση του θέματος. Πρόκειται να αναλύσουν την ιστορική εξέλιξη, την τρέχουσα κατάσταση στο οικονομικό, ενεργειακό και στρατηγικό επίπεδο, καθώς και τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. Έμφαση θα δοθεί στον ρόλο της Αιγύπτου και της Ελλάδας στην περιοχή, στις μεταξύ τους σχέσεις, στην κατανόηση και ανάδειξη των κοινών συμφερόντων τους και στις προοπτικές ενίσχυσης των δεσμών τους.

Στην ημερίδα συμμετέχουν οι:

Engy Mahdy Tawfeik, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου του Καΐρου,

Mohamed Kamal Shahda, Καθηγητής, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου του Καΐρου,

Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά

Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών,

Γεώργιος Χρηστίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών

Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής, Κάτοχος της Έδρας ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές
Σπουδές 'Θουκυδίδης', Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου από τις 9.00 έως τις 14.00 στη Λέσχη Αξιωματικών. Οι θέσεις παρακολούθησης έχουν ήδη συμπληρωθεί. 

Το πρόγραμμα της ημερίδας:

πρόγραμμα Έδρα Θουκυδίδης

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε την έκθεση της Έδρας για τον διεθνή περίγυρο της χώρας κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, όπως τη συνέταξε ο κάτοχος της Έδρας Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης και η ερευνητική ομάδα της Έδρας.

Τα περιεχόμενα της έκθεσης:

1. ΤΟΥΡΚΙΑ

Πολιτικές εξελίξεις και εξωτερική πολιτική

1.1. Εσωτερική πολιτική σκηνή 

1.1.1. Μετεκλογική δυστοκία

1.1.1.1. Αδυναμία σύστασης κυβέρνησης συνασπισμού

1.1.1.2. Σύσταση υπηρεσιακής κυβέρνησης

1.1.2. Κουρδικό: κλίμα τρομοκρατίας 

1.1.3. Οικονομία 

1.1.4. Αλλαγή στην ηγεσία των Τ.Ε.Δ

1.1.5. Γκιουλ: περί «μηδενικών γειτόνων»

1.1.6. Πολιτικοί και η στάση τους απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα

 

1.2. Εξωτερική πολιτική

1.2.1. Μέση Ανατολή

1.2.1.1. Συρία και Ισλαμικό Κράτος

1.2.1.2. Ιράν 

1.2.2. Ανατολική Ευρώπη

1.2.2.1. Ρωσία

1.2.2.2. Ρουμανία

1.2.3. Ελλάδα - Κύπρος

1.2.3.1. Κύπρος

1.2.3.2. Ελληνική οικονομία

1.2.3.3. Μετανάστευση

1.2.4. Η.Π.Α

1.2.4.1. Συνεργασία στην αντιμετώπιση της ισλαμικής τρομοκρατίας 

1.2.4.2. Ν.Α.Τ.Ο. – Τουρκία

1.2.4.3. Απόσυρση των συστοιχιών αεράμυνας «Patriot»

1.2.5. Άπω Ανατολή (Κίνα και Ινδονησία)

 

2. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

2.1. Υεμένη

2.2. Ιράν

2.2.1. Συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα

2.2.2. Αντίδραση των αραβικών κρατών του Περσικού Κόλπου

2.2.3. Αντίδραση του Ισραήλ

2.3. Αίγυπτος 

2.4. Συρία - Ισλαμικό Κράτος

3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Επώνυμης Έδρας ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές – «Θουκυδίδης», προκηρύσσει 3 θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας, σε γνωστικό πεδίο που εμπίπτει στον τομέα των Στρατηγικών Σπουδών.


Οι θέσεις απευθύνονται σε διδάκτορες ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας θα είναι ένα έτος.

Οι υποψήφιοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές οφείλουν:
• να κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ο οποίος να συνοδεύεται από τη βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοιχίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
• να έχουν τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ως βαθμό Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος,
• να υποβάλλουν ερευνητική πρόταση, η οποία να εμπεριέχει στοιχεία όπως ευρύτερη θεματική, αντικείμενο της έρευνας, σπουδαιότητα, βιβλιογραφία, καινοτομία του θέματος, μεθοδολογία, περιορισμοί, έννοιες και ορισμοί, οργάνωση του ερευνητικού έργου και πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
• Έντυπη Αίτηση (μπορείτε να τη βρείτε εδώ).
• Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
• Αντίγραφα βασικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών (Εάν το πτυχία έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύονται και από τη βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοιχίας του Δ.O.A.T.A.Π.).
• Ερευνητική πρόταση μέχρι 2000 λέξεις.
• Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα.
• Πιστοποιητικά πολύ καλής γνώσης άλλων ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμηθούν. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα.
• Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
• Τρεις συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ.
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, με άμεση συνάφεια προς το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου, εφόσον υπάρχουν.
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, εφόσον υπάρχουν
• Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, εφόσον υπάρχουν.
• Βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, εφόσον υπάρχουν.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10/9/2015. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636, Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο. Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν θα γίνει αποδεκτό.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310891347 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο διδάσκων και αρμόδιος καθηγητής
της Επώνυμης Έδρας Στρατηγικών Σπουδών με τίτλο «Θουκυδίδης»
Ηλίας Κουσκουβέλης
Καθηγητής

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine