Ανακοινώσεις

Η Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές «Θουκυδίδης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) διοργανώνουν Διήμερο Διεθνές Συνέδριο με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ακαδημαϊκών και θέμα:

The World in Turmoil and The Eastern Mediterranean

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης στις 24-25 Μαΐου 2017 και αναμένεται να το παρακολουθήσουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εδώ μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου.

Spoiler Alerts is pretty fond of classic works of international relations. Over the past half-year, it's been interesting how certain classic works come to mind in trying to think about where we are today.

Trying to get a grip on the current moment is difficult. It seems as though we are poised uneasily between the existing liberal international order and whatever Team Trump and the Populist Legion of Doom manages to stumble into create while in office. The stock market seems perfectly unruffled about this; I am not so sanguine.

As I try to figure what's going on, there are three quotes from three classic works that I cannot shake. The problem is that I'm not sure which one is correct.

The first comes from Kenneth Waltz's 1979 realist bible, "Theory of International Politics":

The texture of international politics remains highly constant, patterns recur, and events repeat themselves endlessly. The relations that prevail internationally seldom shift rapidly in type or in quality. They are marked instead by a dismaying persistence.

It is easy to say that nothing that is happening right now is normal, that the world has changed. It is harder but no less important to think about whether what seems strange right now does not amount to significant change in the future. President Trump vowed that he would get along well with Russia, but it's funny how forces beyond Trump's control have made that much less likely. Maybe, for all of the current craziness, the status quo will endure.

The second quote comes from John Maynard Keynes's tell-all about the Versailles treaty, "The Economic Consequences of the Peace." Keynes was convinced — correctly, as it turned out — that the treaty was too harsh toward Germany and would depress economic growth going forward. He also had lots of dishy things to say about the leaders at Versailles. But what makes this book stand out now is Keynes's ode to what life was like in 1914, before the war started and economies closed up. His first chapter highlights what the war and its aftermath cost Europeans:

What an extraordinary episode in the economic progress of man that age was which came to an end in August, 1914! The greater part of the population, it is true, worked hard and lived at a low standard of comfort, yet were, to all appearances, reasonably contented with this lot. But escape was possible, for any man of capacity or character at all exceeding the average, into the middle and upper classes, for whom life offered, at a low cost and with the least trouble, conveniences, comforts, and amenities beyond the compass of the richest and most powerful monarchs of other ages. The inhabitant of London could order by telephone, sipping his morning tea in bed, the various products of the whole earth, in such quantity as he might see fit, and reasonably expect their early delivery upon his doorstep; he could at the same moment and by the same means adventure his wealth in the natural resources and new enterprises of any quarter of the world, and share, without exertion or even trouble, in their prospective fruits and advantages; or he could decide to couple the security of his fortunes with the good faith of the townspeople of any substantial municipality in any continent that fancy or information might recommend.

What is particularly sobering is what Keynes said regarding how geopolitical animosities affected people's confidence that the status quo would persist.

Most important of all, [the inhabitant of London] regarded this state of affairs as normal, certain, and permanent, except in the direction of further improvement, and any deviation from it as aberrant, scandalous, and avoidable. The projects and politics of militarism and imperialism, of racial and cultural rivalries, of monopolies, restrictions, and exclusion, which were to play the serpent to this paradise, were little more than the amusements of his daily newspaper, and appeared to exercise almost no influence at all on the ordinary course of social and economic life, the internationalization of which was nearly complete in practice.

This passage might resonate more if the Trump administration's more insane trade ideas come to fruition.

Finally, there is Thucydides's "History of the Peloponnesian War." I've long been a fan of this history, but with each passing year the passage that stands out more and more is his description of how war and revolution affected daily life in Greek city-states. See if this sounds familiar:

Revolution thus ran its course from city to city, and the places which it arrived at last, from having heard what had been done before, carried to a still greater excess the refinement of their inventions, as manifested in the cunning of their enterprises and the atrocity of their reprisals. Words had to change their ordinary meaning and to take that which was now given them. Reckless audacity came to be considered the courage of a loyal ally; prudent hesitation, specious cowardice; moderation was held to be a cloak for unmanliness; ability to see all sides of a question, inaptness to act on any. Frantic violence became the attribute of manliness; cautious plotting, a justifiable means of self-defence. The advocate of extreme measures was always trustworthy; his opponent a man to be suspected. To succeed in a plot was to have a shrewd head, to divine a plot a still shrewder; but to try to provide against having to do either was to break up your party and to be afraid of your adversaries. In fine, to forestall an intending criminal, or to suggest the idea of a crime where it was wanting, was equally commended until even blood became a weaker tie than party, from the superior readiness of those united by the latter to dare everything without reserve; for such associations had not in view the blessings derivable from established institutions but were formed by ambition for their overthrow; and the confidence of their members in each other rested less on any religious sanction than upon complicity in crime. The fair proposals of an adversary were met with jealous precautions by the stronger of the two, and not with a generous confidence. Revenge also was held of more account than self-preservation.

The next time someone tells me that Thucydides is not relevant to the problems of the 21st-century world, I think I'll just read that passage aloud until they cry uncle.

So, talk amongst yourselves: Which of the passages quoted above speaks the clearest to you, and why?

Original text: Drezner, Daniel. Which classic work of international relations offers the most pertinent description of today?. The Washington Post. 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδιοργανώνει με την ΑΔΙΣΠΟ και το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC) σεμινάριο για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας-ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διάρκειας 5 ημερών (18-22 Απριλίου).

Το σεμινάριο πραγματοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη της Έδρας Στρατηγικών Σπουδών ΓΕΕΘΑ Θουκυδίδης και απευθύνεται σε σπουδαστές της ΑΔΙΣΠΟ, σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και στρατιωτικό –πολιτικό προσωπικό χωρών μελών και θεσμών της ΕΕ και του ESDC. Οι διδάσκοντες του σεμιναρίου προέρχοναι από την Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι διακεκριμένοι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και άμυνας από τον ακαδημαϊκό, στρατιωτικό και διπλωματικό κλάδο.

Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα και πρόεκυψε μετά τη συμετοχή του Τμήματος ΔΕΣ στο Δίκτυο του ESDC.

Κυκλοφόρησε απο τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η πρώτη έκδοση της έδρας. Πρόκειται για το έργο τού αυτοκράτορα και στρατηγού Νικηφόρου Β΄ Φωκά, Περί Παραδρομής Πολέμου. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το σημείωμα του επιμελητή της έκδοσης,  Ηλία Κουσκουβέλη, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων. 

Η διερεύνηση τής πλούσιας αρχαιοελληνικής, ελληνιστικής και βυζαντινής βιβλιογραφίας, τής αναφερόμενης στα «τακτικά» ή «στρατηγικά» ζητήματα, δηλαδή στους ποικίλους τομείς τής προετοιμασίας και διεξαγωγής ενός πολέμου, οδήγησε στον εντοπισμό και την μελέτη τού Περί Παραδρομής Πολέμου κειμένου τού αυτοκράτορα και στρατηγού Νικηφόρου Β΄ Φωκά (912-963 μ. Χ.).

Η «πολεμική παραδρομή» αφορά ένα συγκεκριμένο είδος πολέμου, το οποίο άλλοτε ονομάζεται «ανταρτοπόλεμος», άλλοτε «κλεφτοπόλεμος», άλλοτε «ανορθόδοξος πόλεμος» και άλλοτε «καταδρομική επιχείρηση», αν και κανένας από αυτούς τους όρους δεν ανταποκρίνεται επακριβώς στον όρο «παραδρομή» ούτε στο περιεχόμενο τού παρόντος έργου. Το κείμενο αναφέρεται σε πόλεμο τακτικού στρατού εναντίον αλλοεθνών εισβολέων που επιτίθενται διεξάγοντας μη συμβατικό πόλεμο, ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για τρόπους και επιχειρήσεις αντιμετώπισης αυτού που σήμερα ονομάζεται «ασύμμετρη απειλή». Για τον λόγο αυτόν κυρίως, στο παρόν κείμενο προτιμήθηκε ο όρος «παράπλευρες πολεμικές επιχειρήσεις», επειδή η πολεμική μέθοδος, που αναπτύσσεται εδώ, εμπεριέχει τεχνάσματα, ελιγμούς και σχεδιασμούς ενός τακτικού στρατού κατά τις επιχειρήσεις που προηγούνται ή έπονται τής κεντρικής αναμέτρησής του με τον αντίπαλο στρατό.

Η παρούσα, χρονικά πρώτη, μετάφραση τού Περί Παραδρομής Πολέμου στην κοινή νεοελληνική και η συνακόλουθη έκδοσή του φιλοδοξούν να συμπληρώσουν τον εκτενή και ενδιαφέροντα κατάλογο των ήδη δημοσιευμένων – χάρη στην φροντίδα διαφόρων εκδοτών – βιβλίων αναλόγου περιεχομένου, καθώς και να παραδώσουν στους εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και σε κάθε φιλομαθή αναγνώστη, ένα πολύτιμο κείμενο τής μακραίωνης ελληνικής παράδοσης στην στρατιωτική σκέψη και τέχνη. Διακρίνεται όχι μόνον για την φιλολογική, γλωσσολογική, κοινωνιολογική και ιστορική αξία του, αλλά και για τις κατ' αναλογία πάντοτε επίκαιρες και εμφανώς χρήσιμες γνώσεις που προσεκτικά συγκεντρώνει και διδακτικά παρέχει στους μελετητές, αλλά και τους τυχόν εφαρμοστές της στρατιωτικής σκέψης.

Η ανάδειξη και διάδοση των συγγραμμάτων, που αποτελούν «πηγές» για την μελέτη τής στρατηγικής, όπως το ανά χείρας έργο, αποδεικνύει το εύρος της ελληνικής στρατηγικής σκέψης και τη διασπορά της σε όλο το βάθος του ιστορικού χρόνου, και συμβάλλει σημαντικά στην σύγχρονη αποτελεσματική εξέλιξη τής ίδιας μέσω τής επισήμανσης λησμονημένων πτυχών της που σαφώς χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και φροντίδας. Είναι προφανείς λοιπόν οι λόγος γιατί ως υπεύθυνος της Επώνυμης Έδρας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στις Στρατηγικές Σπουδές - "Θουκυδίδης", η οποία λειτουργεί στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ, πρότεινα τη μετάφραση και έκδοση του συγκεκριμένου έργου.

Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το ΓΕΕΘΑ για την αποδοχή τής πρότασής μου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον μεταφραστή Αθανάσιο Τσακνάκη – του οποίου, σημειωτέον, αποδέχθηκα ορισμένες προτάσεις ως προς την γραφή του κειμένου – για την ένθερμη και επιτυχή προσπάθεια που κατέβαλε, ώστε το νεοελληνικό κείμενο να αποδίδει με ακρίβεια τόσο το περιεχόμενο, όσο και το πνεύμα του βυζαντινού κειμένου. Τέλος, δραττόμενος της ευκαιρίας, θα ήθελα εδώ να αποτυπώσω τις ευχαριστίες μου προς όλο το επιστημονικό δυναμικό της Έδρας, αλλά και προς τα στελέχη του ΓΕΕΘΑ του Β' Κλάδου/Β2 και της ΑΔΙΣΠΟ, που συνέβαλαν με τις προσπάθειές τους στην επιτυχή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας της.

Ηλίας Κουσκουβέλης
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016

Ένας εκλεκτός προσκεκλημένος από τη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ "West Point" θα δώσει δύο διαλέξεις στη Θεσσαλονίκη στις 30 και 31 Μαρτίου. Ο Καθηγητής Scott Silverstone  θα μιλήσει την Τετάρτη 30 Μαρτίου στην ΑΔΙΣΠΟ με θέμα: Preventive War Theory in the 21st Century- Military Strategy και την Πέμπτη 31 Μαρτίου στις 18.30 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα: The US nuclear proliferation policy in the Middle East.

Ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στη στρατιωτική ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών "West Point" Scott Silverstone είναι συγγραφέας των βιβλίων: Preventive War and American Democracy (Routledge Press, 2007), Divided Union: The Politics of War in the Early American Republic (Cornell University Press, 2004).

Καθώς οι εξελίξεις τρέχουν και αυτή την εβδομάδα 50 αντιπροσωπείες διαφορετικών χωρών σε μέγεθος και στόχους, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Τουρκία συναντιούνται στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουν για τη πυρηνική ασφάλεια και το ISIS,οι διαλέξεις και η συζήτηση που θα ακολουθήσει αναμένονται με ενδιαφέρον. 

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine